Avskrift av gamle kirkebøker
fra Tromsø og Karlsøy

Innledning:

På denne siden finner du linker til 12 kirkebøker fra Tromsø og Karlsøy. Datagrunnlaget er hentet fra filer som lå på Werner Lockertsen's PC ved hans bortgang i Tromsø 25. september 1995. Mitt arbeidet har bestått i å tilrettelegge filene for Internett. Filene er store og det anbefales at du benytter en 17" skjerm (minimum 1024x768 piksler).

Lykke til med slektsforskningen.

Med hilsen
Dag Erik Salsten

Kirkebok:

Kirkebøkene er ofte den viktigste kilden for slektsgranskere. Her finner man stort sett alle kirkelige handlinger nedtegnet. Kirkebøkene finner man på sitt lokale statsarkiv. Fra 1812 skulle det føres to eksemplar av kirkeboken. Klokkeren skulle føre en bok og presten en. Tidligere var det bare presten som førte kirkebok. Prestens eksemplar blir vanligvis liggende på prestekontoret i ca. 100 år, mens klokkerens bok blir sendt statsarkivet ikke så altfor lenge etter den er ferdig utskrevet.

Tromsø prestegjeld:

Opprinnelig var Tromsø prestegjeld meget omfattende og hadde åtte kirker og fire prester. Reskr. av 18.01.1776 skilte ut Karlsøy med Helgøy, Lyngen og Skjervøy som selvstendige prestegjeld adskilt fra Tromsø. Senere skilte kgl. res. 18.10.1856 også ut Balsfjord med Malangen som et eget prestegjeld. Tromsø prestegjeld/domprosti omfattet inntil slutten av 1850-årene både Tromsø by og landdistriktet Tromsøysund. Vedd kgl. res. 18.10.1856 ble det fastsatt at disse to skulle skilles, og dette skjedde i 1860 (kgl. res. 10.11.1860). Tromsøysund (landdist- riktet) ble nå eget prestegjeld og lagt under Troms prosti, mens Tromsø (byen) fort- satte som eget stiftsprosti. Soknepresten i Tromsø hadde siden opprettelsen av bispesetet vært stiftsprost (fra 1919 domprost). I 1963 ble Trømsøysund tilbakeført fra Troms prosti til Tromsø domprosti, sammen med Kvaløya og Tromsdalen.

Karlsøy prestegjeld:

Karlsøy, Helgøy, Sørfjord.
Karlsøyområdet lå under Tromsø prestegjeld til det ble opprettet som selvstendig prestegjeld ved reskr. 18.01.1776. Reskriptet fastsatte at også Helgøy anneks skulle overføres til Karlsøy så snart Tromsø sokneprestembete ble ledig. Karlsøy prestegjeld besto av to sokn, Karlsøy og Helgøy, til 1860. Da ble Karlsøy sokn delt i to sokn ved kgl. res. 11.07.1860: Karlsøy hovedsokn og Sørfjord anneks- sokn. Prestegjeldet Karlsøy besto altså nå en stund av tre sokn. Allerede ved kgl. res. 08.07.1865 ble imidlertid hele Sørfjord sokn overført fra Karlsøy til Lyngen prestegjeld. Flere av beboerne i det senere Sørfjord sokn hadde da alt søkt Lyngen kirke i flere tiår, jfr. reskr. 03.12.1813.