Klikk på bilde du vil se i stort format:

Plakaten
Utenfor
Inne
Inne
Inne
Inne
Det gledet fotografen å finne Norgez Banks første vinyl verdsatt til 1000,- svenske kroner.
Ove Nysæter, Tore Danielsen og Per Østertun
Ove Nysæter, Tore Danielsen, Tore Eng, Dag Erik Salsten, Jørn R. Andersen og Per Østertun
Pause i det grønne