Foto fra møte 29. mai 2002 med NRK tilstede

Foto fra møte 28. juni 2002 med grilling i Heradsbygd